Kurumsallaşma Danışmanlığı

krm

Kurumsallaşma, kuruluşların (özel ve kamu) piyasanın ve günün koşullarına uygun yönetim ve organizasyon yapılarını oluşturarak gerekli sistemleri kurmaları, kuruma özgü davranış, norm, standart ve ilkeleri belirleyerek bunları yazılı hale getirmeleri ve bir bütün olarak uygulamalarıdır. Belirlenmiş olan kuralların, değerlerin ve sosyal etkileşim kalıplarının sürekli bir şekilde gelişmesi, standartlaştırılması ve bunların sürdürülmesi ve gerektiğinde yenilenmesi süreci kurumsallaşma süreci olarak tanımlanır.

Tek başına geniş anlam taşıyan kurumsallaşma danışmanlık hizmetimizde organizasyon şemasının belirlenmesi, çalışan görev tanımlarının yazılı hale getirilmesi, mali yapının ölçüle bilirliğinin sağlanması ve mali tabloların yapılandırılması, kalite sistemlerinin kurulumu ve işletilmesinin sağlanması ve son olarak işletmede verimsiz görülen noktalar için verimlilik ve yeniden yapılanma projelerinin hazırlanması konusunda çalışmalarımız bulunmaktadır.